شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 30
تعداد نویسندگان 70
تعداد مشاهده مقاله 4,697
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2,568
نسبت مشاهده بر مقاله 156.57
نسبت دریافت فایل بر مقاله 85.6

 

تعداد مقالات ارسال شده 49
تعداد مقالات رد شده 8
درصد عدم پذیرش 16
تعداد مقالات پذیرفته شده 30
درصد پذیرش 61

 دوفصلنامۀ علمی «مطالعات محیط انسان ساخت»

"Studies on Man-Made Environment"

 وابسته به گروه مطالعات محیطی پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت» در تاریخ 1400/02/27 موفق به دریافت مجوز انتشار شد.

محل چاپ: ایران، تهران

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها «سمت»

حوزۀ تخصصی: جغرافیا و محیط زیست

زبان مجله: فارسی، انگلیسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: ندارد

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس

زمان داوری: یک تا سه ماه

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

آدرس ایمیل مجله:hmes@samt.ac.ir

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، اسفند 1401 

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان