موضوعات = برنامه ریزی روستایی
تحلیلی بر نتایج اجرای طرح آبادانی و پیشرفت منظومه‌های روستایی(مطالعه موردی: شهرستان بجستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.30487/hmes.2024.2012345.1043

سید امیر حسن گرکانی؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ سجاد امیری؛ برهان روشن