تماس با ما

نشانی دفتر فصلنامه: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، رو‌به‌روی پمپ گاز، سازمان مطالعه و تدوین (سمت)

کد پستی: 14636

صندوق پستی: 6381/14155

تلفن: 2ـ44246250

دورنگار: 44246115

 رایانامه: ketabdarsi@samt.ac.ir


CAPTCHA Image