درباره نشریه

مجله مطالعات محیط انسان ساخت به‌منظور گسترش و ارتقای پژوهش و ایجاد ارتباط و همکاری‏های علمی، تأسیس شده است. در این نشریه نتایج و دستاوردهای پژوهشی، نظری، کاربردی و توسعه‏ای در زمینه موضوعات مرتبط با محیط انسان ساخت شهری و روستایی به چاپ خواهد رسید. این نشریه به‎دنبال ایجاد فرصت برای ارائه و بیان نظرات و تحقیقات و تحلیل‏های پژوهشگرانی است که در حوزه علوم جغرافیا و محیط‎زیست فعالیت می‏کنند. بر این اساس کلیه تحقیقات در قلمرو علوم محیطی مورد توجه این نشریه خواهد بود.