تحلیل هزینه و فایده محیط زیستی در سامانه اتوبوس تندور (مطالعه موردی: خط 2 سامانه اتوبوس تندرو مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس محیط زیست - مهندسین مشاور هگزا - تهران

2 پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی -سمت

10.30487/hmes.2023.1985794.1030

چکیده

چکیده
مطالعه شبکه‌های حمل‌ونقل در محدوده شهرها، به‌خصوص شهرهای درحال‌توسعه دارای پیچیدگی‌های ویژه‌ای است. افزایش تعداد وسایل ‌نقلیه و جمعیت در شهرها باعث به وجود آمدن مشکلات متعددى همچون تراکم ترافیک، افزایش تعداد تصادفات رانندگى و تلفات ناشى از آن‌ها، آلودگى هوا، افزایش زمان سفر، تلف‌شدن وقت شهروندان و افزایش استفاده از منابع انرژی شده است. بنابراین استفاده از سامانه اتوبوس تندرو به‌خصوص در شهرهای پرجمعیت ضروری به نظر می‌رسد. انتخاب مسیر مناسب برای احداث این سامانه بر اساس معیار و روش مناسب برای موفقیت آن لازم و ضروری است. این در حالی است که در ادبیات موضوع روش‌های مناسبی برای تجزیه‌وتحلیل و انتخاب مسیر مناسب معرفی نشده است. هدف این مطالعه ارائه روشی برای ارزیابی محیط زیستی مسیرها در سامانه اتوبوس تندرو است. لذا به‌عنوان مطالعه موردی، مسیر پیشنهادی برای احداث خط 2 سامانه اتوبوس تندروی شهر مشهد انتخاب‌شده است. در این پژوهش از معیارهایی نظیر افق زمانی پروژه، نرخ تنزیل، هزینه‌ی اجتماعی کربن، برآورد اثرات ایمنی جاده، تخمین منافع اقتصادی ناشی از بهبود ایمنی جاده، ارزش زندگی آماری، برآورد اثر افزایش فعالیت فیزیکی شهروندان، برآورد میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و اثر بر کیفیت هوا جهت تحلیل هزینه فایده‌ی این خط اتوبوس تندرو استفاده‌شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، کل منافع حاصل از اجرای خط 2 اتوبوس تندروی مشهد معادل 339857701 دلار است که ارزش خالص فعلی آن با اعمال نرخ تنزیل 15 درصد برابر با 85059606 (هشتادوپنج میلیون و پنجاه‌ونه هزار و شیصدو شش دلار) است. نرخ بازگشت داخلی نیز 2915% برآورد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cost and Benefit Analysis of Line 2 of Mashhad BRT

نویسندگان [English]

  • Sareh Ghorbani 1
  • Majid Ramezani Mehrian 2
1 environmental expert at hexa consulting engeering
2 the institute for Research and Development in the Humanities (SAMT)
چکیده [English]

Traffic studies are extremely complicated in developing cities. The increase in the number of vehicles and population has given rise many problems such as traffic congestion, increase in accidents rate and casualties, air pollution, increase in travel time, waste of citizens' time and increase in the use of energy resources in the cities. Therefore, it seems necessary to use the Bus Rapid transit in this city. The purpose of this study is to present a method for evaluating the environmental impacts of Rapid System transit lines. In this research, criteria such as the time horizon of the project, discount rate, social cost of carbon, road safety effects estimation, economic benefits due to improvement of road safety estimation, statistical value of life, the effect of increasing the physical activity of citizens, greenhouse gas reduction, and the air quality effect has been applied to analyze the cost benefit of this system in this research. The results of this study showed that the total benefits from the implementation of Mashhad Bus Rapid transit line 2 is equal to 339857701 dollars, whose net present value by applying a discount rate of 15% is equal to 85059606. The internal of return rate is also estimated at 2915%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental impacts
  • cost-benefit analysis
  • greenhouse gas emissions
  • air pollution
  • Mashhad