آسیب‌شناسی شبکه معابر درون‌شهری (مطالعه موردی شهرهای پاکدشت، رباط‌کریم و ملارد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

10.30487/hmes.2023.552126.1019

چکیده

مقاله حاضر، بررسی نارسایی‌های کالبدی مربوط به شبکه معابر درون شهری شهرهایی است، که به صورت غیررسمی ایجاد شده و توسعه یافته اند. این تحقیق از لحاظ ماهیت، از جمله تحقیقات کاربردی و به لحاظ نوع، رویکرد کمی دارد. روش گردآوری داده‌ها به دو صورت اسنادی و میدانی بوده و این داده‌ها با نقشه‌های GIS ، آنتروپی شانون و روش COCOS تحلیل شده اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که شبکه معابر شهر رباط کریم نسبت به شبکه معابر دو شهر پاکدشت و رباط کریم از وضعیت بهتری برخوردار است. اما شبکه معابر تمامی شهرهای مورد بررسی با استانداردهای معابر براساس طرح‌های شهری خود فاصله زیادی داشته، از الگوی خاصی تبعیت نمی‌کنند و عمدتاًًًَ به صورت شطرنجی ناقص به خصوص در قسمت‌های کم‌درآمدنشین و تولیدی هستند. چون این شبکه معابر به گونه‌ای طراحی نشده‌اند که ترافیک را از داخل بافت مسکونی به تدریج توسط معابر محلی، معابر شریانی درجه 2 فرعی و اصلی به هسته مرکزی و مناطق دیگر هدایت کنند، کارایی لازم را ندارند. این مسئله به نارسایی در کارکردهای جابه‌جایی، دسترسی و اجتماعی آنها منتهی شده است. همچنین، شبکه معابر شهرهای مورد بررسی اصولاًً در مسیر شهرهای هوشمند که بر پیاده‌روی و حمل‌و نقل همگانی به منظور کاهش استفاده از خودرو سواری تأکید دارند، حرکت نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Inner-City Road Network (A case study on three cities: Pakdasht, Robat-Karim, and Mallard)

چکیده [English]

This is an analytical study of the physical inadequacies related to the intra-urban road network in cities that have been created and developed informally. This research is an applied one and has a quantitative approach. Data has been collected through field visits and resource reviews and analyzed using GIS software, model Shannon entropy and model COCOSO. The findings show that the road network of , Robat-Karim is the better than Pakdasht and Mallard. But the road network of the investigated cities has many inconsistencies with the road standards in their urban plans; they do not follow a specific pattern and are mainly in an incomplete checker pattern, especially in the low-income and productive parts. Since the road networks are not designed so that local roads gradually direct the traffic from inside the residential context, secondary and main grade 2 arterial roads to the central core and other areas, they do not have the necessary efficiency. This issue has led to insufficiency in their mobility, accessibility, and social functions. Also, the road network of these cities does not comply with the principles of smart cities, which emphasize walking and public transportation in order to reduce the use of cars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • inner city network
  • Pakdasht
  • Robat-Karim
  • Mallard