موضوعات = جغرافیای انسانی
نقش‌آفرینی شبکه‌ای مناطق آزاد در آمایش سرزمین ایران در پرتو سیاست نگاه به شرق و همسایگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.30487/hmes.2024.2006395.1041

روح الله حسینی؛ مرتضی قورچی؛ عابد گل کرمی؛ روپاک ملاکه