کلیدواژه‌ها = کتاب‌سنجی
تحلیلی بر مطالعات پژوهشی در حوزه آینده‌نگاری منطقه‌ای: یک مطالعه علم‌‌سنجی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 244-275

10.30487/hmes.2023.1972350.1022

محمدرضا پورمحمدی؛ عقیل خالقی؛ مریم سیدنظری