نویسنده = ������������ ��������
تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه

دوره 1، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 218-240

10.30487/hmes.2022.251395

مجید رمضانی مهریان؛ ایوب منوچهری؛ حسین خسروی