نویسنده = �������������������� ������ ��������
بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری؛ نجمه وفادوست


شماره‌های پیشین نشریه